Bestuur samenstelling:

Voorzitter


Leo Zegeren


Leo is 65 jaar, net met pensioen en zit al 35 jaar in het verenigingsleven (diverse verenigingen) en heeft  meerdere commissie- en bestuursfuncties bekleed. Is momenteel eveneens secretaris in een (steun) stichting.

Secretaris


vacant


Wordt waargenomen door de Project Coördinator Linda van der Geugten.

Penningmeester


vacant


Wordt waargenomen door de voorzitter Leo Zegeren.

Project Coördinator


Linda van der Geugten

 Linda is 67 jaar en sinds 2010 actief in zorg en welzijn. Afkomstig uit het grote bedrijfsleven en een rugzak aan ervaring in communicatie en organisatie in de medische industrie, was de overgang naar vrijwilligerswerk in de ouderenzorg een voor de hand liggende uitdaging. Naast het bedenken en de uitvoering van activiteiten voor de bewoners van Weyeblick en omgeving, houdt ze tevens contact met die instanties en instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling en voortgang van onze doelgroep. 

Bestuurslid Beheer


Kees Minekus


Kees is 67 jaar, en sinds een aantal jaren met pensioen
Bijna 41 jaar werkzaam geweest bij Pechiney, een bedrijf met op het laatst telkens een andere naampje.  Kees heeft een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan bij Ter Reede. Kees is technisch onderlegd en heeft 2 rechter handen voor eventueel kleine klusjes en vindt het een uitdaging om de vereniging mede te besturen.